6. Dynamický model ekonomickej efektívnosti výroby bioplynu

Závery podľa bodu 5 budú sformulované do podoby dynamického modelu, ktorý bude schopný identifikovať ekonomicky optimálne zloženie vstupnej suroviny podľa aktuálnych podmienok:

  • Dostupnosť suroviny
  • Prepravné náklady
  • Cena vstupnej suroviny
  • Prípadne kvalitatívne parametre suroviny

Dynamický model umožní dlhodobé praktické využitie výsledkov výskumu v bioplynovej stanici so zohľadnením meniacich sa podmienok výroby.

Formát: dynamický, automatický, napríklad MS Excell