Verejné obstarávanie

Spoločnosť  ECO PWR, s. r. o. vyhlasuje verejné obstarávanie na „Výskum v oblasti optimalizácie procesu výroby bioplynu“.

Súťažné podklady nájdete v priložených dokumentoch:

 

Identifikácia VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Názov zákazky: Výskum v oblasti optimalizácie procesu výroby bioplynu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (nadlimitné zákazky) vo VVO: 1389 – MSS, Vestník č. 16/2014 – 24.01.2014

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“: 11.3.2014, o 14:00 hod

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ: 19.3.2014, o 10:00 hod

Miesto otvárania ponúk: ECO PWR, s.r.o., Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno