Nezamestnanosť

Nezamestnanosť v hodnote 13,19 % zaraďuje Nitriansky samosprávny kraj na piate miesto v rámci štatistiky Slovenskej republiky – viď. nasledujúca štatistika:

 stav k 31.01.2012 podľa krajov

Kraj

Počet

Nárast / Pokles

Miera
nezamestnanosti

Bratislavský kraj 19 603

+186

5,24%

Trnavský kraj 29 838

+752

9,09%

Trenčiansky kraj 33 924

+721

10,18%

Nitriansky kraj 51 655

+1 311

13,19%

Žilinský kraj 44 059

+1 422

12,08%

Banskobystrický kraj 69 806

+1 742

20,05%

Prešovský kraj 83 506

+1 626

19,16%

Košický kraj 76 483

+1 314

19,13%

Slovenská republika 408 874

+9 074

13,69%