Spoločnosť

Vybudovanie jednej z najmodernejších bioplynových staníc na Slovensku.

Spoločnosť ECO PWR, s. r. o. vznikla v roku 2010 za účelom výstavby a prevádzkovania jednomegawattovej bioplynovej stanice. V súčasnosti spoločnosť disponuje Zmluvou o pripojení BPS na distribučnú sieť v objeme 0.998 MW elektrickej energie a bioplynová stanica Šamorín – Čilistov, vo vlastníctve žiadateľa, je v súčasnosti v trvalej prevádzke. Svoju činnosť žiadateľ sústreďuje na veľmi perspektívne odvetvie hospodárstva, pretože bioplynové stanice predstavujú efektívnu možnosť produkcie elektriny a tepla  spracovaním organických surovín, ktoré tvoria vedľajšie produkty z poľnohospodárstva, cielene pestované energetické plodiny, komunálne odpady, bioodpady z potravinárskeho priemyslu, pričom tieto sú permanentne k dispozícii.

Bioplynová stanica bola spustená použitím najmodernejších technológií. Je postavená na profesionálnej úrovni a patrí k špčke nielen na Slovensku. Viac o bioplynovej stanici si môžete prečítať tu: http://www.ecopwr.eu/bioplynova-stanica/.